ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศผู้นำของรัฐ

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ผู้นำธุรกิจเข้าใจถึงความจำเป็นในการทำให้ถูกกฎหมายและยอมรับว่าการลงทุนในซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองนั้นดีสำหรับความปลอดภัยของพวกเขาดีต่อชื่อเสียงขององค์กรดีต่อประสิทธิภาพขององค์กรและดีสำหรับผลประกอบการของพวกเขา บีเอสเอกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญเพื่อช่วยให้ชุมชนธุรกิจ

เข้าใจถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย จากข้อมูลของไอดีซีระบุว่าธุรกิจได้รับผลกำไรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยสูงถึง 11% จากสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดีตามมาตรฐานสากล ในฐานะที่เป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศผู้นำของรัฐกำลังสนับสนุนให้ชุมชนธุรกิจเปลี่ยนไปใช้สินทรัพย์ที่ถูกกฎหมาย